Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


01/12/2015  El Centre Sanitari oferirà la tramitació de la targeta Cuida'm

La poden demanar pacients amb determinades patologies amb l’objectiu de rebre una millor atenció

No es tracta solament d’optimitzar recursos, sinó d’adaptar els que tenim disponibles a una millor gestió i atenció als ciutadans que requereixin un tractament, motiu pel qual es pot disposar de la targeta sanitària cuida’m. Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats. Així doncs, qui vulgui disposar d’aquesta targeta podrà sol·licitar-la al mateix Centre Sanitari que en facilitarà els tràmits.

Objectius de la TSI Cuida’m

• Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
• Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
• Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
• Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?

• Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:
• Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
• Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
• Trastorns de l’espectre autista.
• Dany cerebral.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m?

• Al Centre Sanitari del Solsonès, per portar a terme aquesta sol·licitud s´han de dirigir a la Treballadora social que els indicarà els passos a seguir.