Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


17/02/2020  El Centre Sanitari informa sobre l’ús inadequat dels antibiòtics

L’abús d’aquests medicaments ha produït que alguns bacteris generin resistència

 

Ja fa uns tres anys que el coordinador del laboratori de malalties infeccioses de l’hospital de la Vall d’Hebron, Joan Gavaldà, va assegurar que al 2050 “les morts per la resistència als antibiòtics superaran les del càncer.

A dia d’avui, la sobreutilització que s’ha fet dels antibiòtics és una de les majors amenaces a la qual ens enfrontem, possiblement s’ha fet un excés en la seva prescripció i ús, la qual cosa ha fet els bacteris resistents a aquests medicaments.

Antibiòtics, què són?
Segons explica la Júlia Bonet, farmacèutica del Centre Sanitari del Solsonès, els antibiòtics són medicaments per tractar les infeccions bacterianes en persones i animals. La resistència als antibiòtics o bioresistència és la capacitat dels bacteris de resistir els efectes d’un antibiòtic. Els bacteris adquireixen aquesta capacitat mitjançant canvis genètics que els permeten sobreviure a l’acció dels antibiòtics i continuar-se reproduint, fet que allarga i agreuja les infeccions i en potencia la transmissió a d’altres persones. Comporta, a més, la necessitat de cercar nous fàrmacs per tractar malalties que fins al moment es podien guarir fàcilment.

 

Com ho podem prevenir? Un refredat o bé una grip no requereixen antibiòtics!

Per part dels pacients cal evitar l’automedicació. Només es poden prendre antibiòtics per prescripció mèdica i seguint les pautes indicades. Els antibiòtics no serveixen per tractar infeccions víriques, com el refredat o la grip. Per tant, els professionals sanitaris només prescriuran antibiòtics quan sigui realment necessari, comprovant la sensibilitat als bacteris davant d’un determinat tractament, informant sobre els riscos relatius a un mal ús dels antibiòtics i estant al dia de les recomanacions en l’ús d’antibiòtics.
A nivell de tot Catalunya es desenvolupen els programes PROA (Programa d’Optimització d’Antibiòtics), integrat per professionals que treballen a les entitats sanitàries amb l’objectiu de  millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, treballar conjuntament amb els Equips de Control d’Infecció per evitar l’aparició i disseminació de bacteris resistents, minimitzar els efectes adversos associats a la utilització d’antimicrobians (incloent-hi aquí l'aparició i disseminació de resistències) i garantir la utilització de tractaments cost-efectius.
El Centre Sanitari del Solsonès participa al PROA en el grup de les comarques centrals, amb l’Institut Català de la Salut, Althaia, l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.